ØVELSESKØRSEL SKAL MINDST OMFATTE:

6 kørelektioner

6. køretimer på vej, formålet med denne kørsel er at give dig færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige typer veje.

·  Vi kører i Vejle og Omegn

·  Vi kører alle dage også weekender efter aftale