VEJLE KØRESKOLE TILBYDER TEORIUNDERVISNING MED MEGET FLEKSIBEL ÅBNINGSTIDER.

Kørekort Vejle

Vi bruger det nyeste undervisningssystem, inden for køreskoleundervisning ( interaktiv EDB- teoriundervisning og tavleundervisning ).

Undervisningen gælder trailerkørekort ( BE ), hvilket gør at det stadigvæk meget fleksibel for den enkelte elev. Teoriundervisningen tilgodeser Dine / jeres individuelle behov og formåen, samt tidspunkt på dagen man ønsker teori.

 

Der skal og vil altid være en godkendt kørelærer tilstede i teorilokalet, som er parat til at hjælpe.

 

Lokalerne er lyse med aircon i de varme sommerperioder, hvilket gør at undervisningen foregår under gode optimale forhold for Dig / jer.

Man skal regne med et undervisningsforløb på 2 – 4 uger.  Da vi som menneske er forskellige, vil der være nogen som kan korte noget af tiden og andre som skal bruge mere tid.

For Køreskolen er tiden ikke den altafgørende, men at den enkelte elev har en god og positiv indlæring under selve køreundervisningsforløbet. På den måde sikre køreskolen nye gode og habile bilister på landevejene.

 

 

TEORIUNDERVISNINGEN SKAL MINDST OMFATTE:

 

– 4 teorilektioner i teorilokalet

 

 

Det skal være sjovt at tage / have kørekort, men man skal også vide at der er forbundet et ansvar ved at have et sådan, nemlig den måde vi udviser hensynsfuldhed og ansvarsbevidsthed overfor andre trafikanter.

 

Teorilokalet er kun åben efter aftale.

 

·       Gode pladsforhold

·       Undervisning i lyse omgivelser

·       Behagelig indeklima